De basiscursus van 100 lesuren of delen daarvan (blokken van 25 lesuren) en de vervolgcursus van 60 lesuren of delen daarvan (blokken van 30 lesuren) worden in eigen tempo gedaan. We organiseren cursussen van één tot meerdere lesuren per week tot intensieve trajecten (lesdagen van 3-6 lesuren per dag). Ook kunnen wij een intensief taaltraject van één of meerdere weken verzorgen.

Trainingen

Wij bieden examentraining voor gevorderde cursisten die hun kennis van het Nederlands bekroond willen zien met een rijkserkend certificaat, het Staatsexamen Nt2. Daarnaast geven we speciale schrijfvaardigheidstrainingen, waarin er aandacht is voor het opstellen van goede formele brieven en andere (zakelijke en ook informele) teksten, mails en notulen. Wat betreft spelling zetten we de puntjes op de i.

Wegwijs in de Nederlandse maatschappij

We maken de cursist(en) tijdens de lessen spelenderwijs wegwijs in de Nederlandse cultuur, tradities en geschiedenis. Nederlandse eigenaardigheden komen uitgebreid aan bod. Zijn de Nederlanders echt zo tolerant en ruimdenkend? En wanneer zeg je nu ‘u’ en wanneer ‘je/jij’? Wat is nu precies die Nederlandse gezelligheid? Kortom, onze manieren en gebruiken worden onder de loep genomen en natuurlijk houden we de laatste ontwikkelingen bij.