De Raad van Europa heeft in 1997 een Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor het moderne vreemde talenonderwijs vastgesteld.¬†Met behulp van het Referentiekader kunnen burgers uit de verschillende lidstaten laten zien over welke taalkwalificaties zij beschikken en wat hun diploma’s waard zijn in Europa.

Europees referentiekader voor taalniveaus

Dutch as your second language maakt gebruik van dit Referentiekader. Voorafgaande aan een cursus is het van belang dat cursist en docent een duidelijk beeld hebben van de reeds aanwezige en de uiteindelijk benodigde taalvaardigheden. De Europese Schaal van Taalvaardigheid dient als referentiekader bij verschillende evaluatiemomenten en bij de keuze van het lesmateriaal.

Voor beginners: (niveau 0-A1)

Totaal (boek met set cd’s), een basiscursus Nederlands voor middelbaar en hoger opgeleide anderstaligen. De nadruk ligt op het leren van de Nederlandse omgangstaal. Het accent in de lessen zal daarom liggen op spreek- en luistervaardigheid.

Voor halfgevorderden (niveau A2)

Nederlands in actie (boek met dvd), een vervolgmethode Nederlands voor middelbaar en hoger opgeleide anderstaligen waarin alle vier de vaardigheden uitgebreid aan bod komen: lezen, luisteren, spreken en schrijven. Bij het boek hoort een website met aanvullend oefenmateriaal.

Voor gevorderden (niveau B1)

Map met o.a. krantenartikelen, schrijfopdrachten, uitdrukkingen, liedteksten Beter Nederlands 1+2, een hulpboek grammatica voor gevorderde cursisten Examentrainers (voorbeeldexamens ter voorbereiding op staatsexamen Nt2)

Hiernaast beschikken we over een uitgebreide collectie zelfgemaakte lesmaterialen ter ondersteuning van de lessen.